Προμήθεια Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS)

Η εταιρία μας προμήθευσε το ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) στην κατασκευή Πρότυπης δεξαμενής παραγωγής Βιοαερίου στην Περιοχή Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η χρήση του Συστήματος βελτιστοποιεί  την συνολική απόδοση στο συγκεκριμένο έργο, μειώνοντας τις ενεργειακές απώλειες 

 

 

 

Επιστροφή στα ΝΕΑ μας

Δείτε εδώ περισσότερα για την Εξωτερική Θερμομόνωση (ETICS)

Πιστοποιημένη Ενεργειακή Αναβάθμιση με Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης