Προμήθεια Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS)

Η εταιρία μας προμήθευσε το ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) στην κατασκευή Πρότυπης δεξαμενής παραγωγής Βιοαερίου στην Περιοχή Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η χρήση του Συστήματος βελτιστοποιεί  την συνολική απόδοση στο συγκεκριμένο έργο, μειώνοντας τις ενεργειακές απώλειες 

 

 

 

Επιστροφή στα ΝΕΑ μας
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Δείτε εδώ περισσότερα για την Εξωτερική Θερμομόνωση (ETICS)

Πιστοποιημένη Ενεργειακή Αναβάθμιση με Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης