Θεμελίωση Κτιρίων
Ας φροντίσουμε τα όνειρά μας
να έχουν γερά θεμέλια!
Θεμελίωση Κτιρίων
Απλοποιημένα στάδια εφαρμογής στη θεμελίωση των κτιρίων.
Με την χρήση πιστοποιημένου με CE Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) στην θεμελίωση των κτιρίων, τα στάδια εφαρμογής απλοποιούνται :

 

 1.   Διαμόρφωση δαπέδου θεμελίωσης (ταμπάνι).
 2.   Διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας.
 3.   Τοποθέτηση Οπλισμών.
 4.   Τοποθέτηση Γεωαφρού EPS.
 5.   Τοποθέτηση σιδηροπλισμού δαπέδου υπογείου.
 6.   Σκυροδέτηση.

Πέρα από την εμφανή μείωση των σταδίων εφαρμογής συγκριτικά με την συμβατική μέθοδο θεμελίωσης έχουμε και μια πληθώρα από πλεονεκτήματα.

Ποιότητα – Οικονομία – Καθαριότητα

 

Tο τρίπτυχο της επιτυχίας στην θεμελίωση με χρήση Πιστοποιημένου Γεωαφρού EPS  UNISOL

ΔΕΙΤΕ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
UNISOL

Πλεονεκτήματα

 • Μεγάλη οικονομία λόγω του περιορισμού του κόστους κατασκευής
 • Λιγότερα συνεργεία και μικρότερος χρόνος απασχόλησης.
 • Χρήση λιγότερου οπλισμού
 • Αποφυγή καθιζήσεων με μηδενικά περιθώρια αστοχίας λόγω χρήσης πιστοποιημένου Προϊόντος (EPS) με μετρήσιμες μηχανικές αντοχές ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της θεμελίωσης
 • Καθαριότητα χώρου σε όλα τα στάδια εφαρμογής
  ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
  Θεμελίωση με EPS
  Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

  Θεμελίωση με EPS

  EPS by UNISOL

  Θεμελίωση με EPS

  Θεμελίωση με EPS

  Θεμελίωση με EPS

  Θεμελίωση με EPS

  Θεμελίωση με EPS

  Θεμελίωση με EPS

  Θεμελίωση με EPS

  Θεμελίωση με EPS