Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις
Κατάλογος Πιστοποιήσεων UNISOL AE
Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όλα τα δομικά υλικά και προϊόντα τα οποία ενσωματώνονται μόνιμα σε μια κατασκευή πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Το ίδιο ισχύει και με τα Προϊόντα Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS).

 

Επιπρόσθετα η UNISOL AE έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε όλα τα Πιστοποιητικά της UNISOL AE ανάλογα με την εφαρμογή τους.

Ορθές Πρακτικές Παραγωγής και Ελέγχου Δομικών Προϊόντων  :

  • UNISOL THERM 

    Για τα Κιβώτια από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) :

    Ενεργειακή σήμανση για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων στην Βιομηχανία Δόμησης :