Ακρόβαθρα και
θεμελιώσεις
γεφυρών
Κατασκευές που αντέχουν
στον χρόνο με
EPS της UNISOL
Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών
Κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο με EPS
Η χρησιμοποίηση Πιστοποιημένης Διογκωμένη Πολυστερίνης (EPS) στα έργα γεφυροποιίας είναι πραγματικότητα εδώ και 40 χρόνια με ειδικούς Κανονισμούς, Προδιαγραφές και Μελέτες.

 

Με την χρήση του EPS έχουμε μείωση της στατικής επιφόρτισης των επιχωμάτων άνω του 20% και μείωση της δυναμικής επιφόρτισης άνω του 50%.

Όλα τα ανωτέρω οδηγούν σε πιο ασφαλές κατασκευές με σημαντική υποδιαστασιολόγηση που μεταφράζεται σε οικονομίες κλίμακας.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
UNISOL

Πλεονεκτήματα

 • Μείωση στατικής και δυναμικής επιφόρτισης.
 • Υποδιαστασιολόγηση των έργων που οδηγεί σε μικρότερο κόστος κατασκευής.
 • Επιμήκυνση χρόνου ζωής υφιστάμενων κατασκευών.
 • Επιτάχυνση διαδικασιών κατασκευής του έργου.
 • Δυνατότητα παντογραφικής κοπής ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
 • Μόνιμες και σταθερά μετρήσιμες μηχανικές αντοχές θλίψης και μέτρου ελαστικότητας.
 • Χρήση κατάλληλης ποιότητας EPS ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.
 • Πιστοποιημένο με CE για τέτοιου είδους εφαρμογές.
 • Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την εφαρμογή του.
 • Εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση στο έργο.
 • Καθαριότητα εργοταξίου.
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και Θεμελιώσεις Γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών

Ακρόβαθρα και θεμελιώσεις γεφυρών