29/02/2020

Τρισδιάστατη αριθμητική προσομόιωση του EPS ως υλικό πλήρωσης σε σύστημα εσχάρας πεδιλοδοκών

Read More
29/02/2020

Το EPS σημερα στην Βιομηχανία των Κατασκευών

Read More
29/02/2020

Σχεδιασμός συστημάτων εσχάρας πεδιλοδοκών με το EPS ως υλικό πλήρωσης

Read More
29/02/2020

Συμπεριφορά γεωαφρού EPS σε θλίψη υπό μόνιμα φορτία

Read More
29/02/2020

Σύγκριση χρήσης Διογκωμένης Πολυστερίνης με άλλα θερμομονωτικά σε διάφορες χώρες

Read More
29/02/2020

Στατική και Σεισμική μόνωση τοίχων εδαφικής αντιστήριξης με χρήση συμπιεστών παρεβλήματος γεωαφρού EPS

Read More
29/02/2020

Στατική και δυναμική συμπεριφορά του EPS ως υλικό πλήρωσης συστήματος εσχάρας πεδιλοδοκών

Read More
29/02/2020

Στατική και δυναμική συμπεριφορά του EPS στη θεμελίωση οικοδομικών έργων

Read More