Skip to main content

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Μια από τις πρώτες βασικές χρήσεις της διογκωμένης πολυστερίνης είναι ως θερμομονωτικό υλικό στα κτίρια, στο σύνολο σχεδόν των δομικών στοιχείων:

 • Οροφές – στέγες παντός τύπου και μορφής. Εφαρμόζεται είτε στην άνω είτε στην κάτω επιφάνεια και συνεργάζεται άριστα με όλα τα υλικά κατασκευής καλύψεων και στεγανοποίησης.
 • Δάπεδα – δώματα οποιασδήποτε κατασκευαστικής τεχνολογίας (σκυροδέματος, μεταλλικά, ξύλινα, σύμμεικτα κ.λπ.), σε επαφή με το έδαφος στις ενδιάμεσες πλάκες και στις πλάκες πιλοτής. Συνεργάζεται κατ΄ αποκλειστικότητα με τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με πλωτά δάπεδα, καθώς επίσης με όλα τα υλικά κάλυψης δαπέδων.
  Στοιχεία τοιχοποιίας όλων των τύπων στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε διπλές τοιχοποιίες ανάμεσα στα τούβλα.
  • Σε επαφή με τον φέροντα οργανισμό (εφαρμογή που κρίνεται τεχνικά και κατασκευαστικά απαράδεκτη επειδή ενδέχεται να δημιουργηθούν «φωλιές» κατά την σκυροδέτηση αφήνοντας ακάλυπτο τον οπλισμό, , με αποτέλεσμα την ταχεία διάβρωση και καταστροφή του.
  • Φέρουσες τοιχοποιίες κατασκευασμένες με συστήματα ICF (θερμομονωτικά καλούπια οπλισμένου σκυροδέματος από EPS) .
  • Οπλισμένες τοιχοποιίες πλήρωσης με EPS.
  • Θερμομονωτικά πανέλα διαφόρων επικαλύψεων.
  • Θερμομόνωση υφιστάμενων τοίχων εσωτερικά (αδυναμία εξωτερικών επεμβάσεων)

Μονές τοιχοποιίες με εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε παλαιές και σε νέες κατοικίες.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 31/2010, προβλέπεται η κατασκευή των νέων κτιρίων και η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σύμφωνα με το πρότυπο του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κτίρια θα πρέπει να καταναλώνουν για ανάγκες ψύξης και θέρμανσης 15 kwh/m2 ανά έτος. Στην αντίθετη περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να καταβάλουν πράσινα τέλη.

Η βέλτιστη λύση που προτείνεται με βάση την διεθνή εμπειρία (80 ~ 85% των εφαρμογών) είναι η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης EPS.

Η διογκωμένη πολυστερίνη, όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, καθώς είναι το υλικό που δίνει τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας «λ». Με τη χρήση του υλικού στο κατάλληλο πάχος, διασφαλίζεται ότι το σπίτι θα αποκτήσει μία πολύ καλή ενεργειακή ταυτότητα, η οποία πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υποχρεωτική για τη χώρα μας. Επιπλέον η UNISOL παρέχει δωρεάν τεχνογνωσία σε όσους επιθυμούν να μετατρέψουν το σπίτι τους σε ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ.

Όταν αναφερόμαστε στα υλικά με την ονομασία διογκωμένη πολυστερίνη EPS, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αναφερόμαστε σε μια ομάδα υλικών και όχι σε ένα μόνο υλικό. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που κάθε εφαρμογή διογκωμένης πολυστερίνης προδιαγράφεται από διαφορετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ομάδα ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ που διαθέτουν:

 • Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες
 • Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές
 • Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο
 • Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες

Οι εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης είναι πολυάριθμες, αφού το EPS έχει το πλεονέκτημα να παράγεται σε διάφορους τύπους με διαφορετικές μηχανικές και θερμομονωτικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια μπορεί να καλύψει κάθε κατασκευαστική απαίτηση και να επιλύσει ακόμη και τα πιο σύνθετα κατασκευαστικά προβλήματα.

H UNISOL προχωράει στην παραγωγή μίας νέας «καινοτομικής» διάτρητης θερμομονωτικής πλάκας από EPS & γραφίτη νέας τεχνολογίας που μεγιστοποιεί την θερμομονωτική ικανότητα  και την διαπνοή της εξωτερικής τοιχοποιίας των κτιρίων: Ολοκληρωμένη λύση με υψηλή προστιθέμενη αξία η οποία βελτιώνει την ποιότητα ζωής και προστατεύει το περιβάλλον (με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα) λόγω σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας (ελαχιστοποίηση καύσης ορυκτών καυσίμων).

ΔΑΠΕΔΟ

Δάπεδα – δώματα οποιασδήποτε κατασκευαστικής τεχνολογίας (σκυροδέματος, μεταλλικά, ξύλινα, σύμμεικτα κ.λπ.), σε επαφή με το έδαφος στις ενδιάμεσες πλάκες και στις πλάκες πιλοτής. Συνεργάζεται κατ΄ αποκλειστικότητα με τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με πλωτά δάπεδα, καθώς επίσης με όλα τα υλικά κάλυψης δαπέδων.

Κάθε εφαρμογή διογκωμένης πολυστερίνης προδιαγράφεται από διαφορετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ομάδα ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ που διαθέτουν:

Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές Απεριόριστη αντοχή στον χρόνο Εξαιρετικές αντισεισμικές ιδιότητες

H UNISOL προχωράει στην παραγωγή μίας νέας «καινοτομικής» διάτρητης θερμομονωτικής πλάκας από EPS & γραφίτη νέας τεχνολογίας που μεγιστοποιεί την θερμομονωτική ικανότητα  και την διαπνοή της εξωτερικής τοιχοποιίας των κτιρίων: Ολοκληρωμένη λύση με υψηλή προστιθέμενη αξία η οποία βελτιώνει την ποιότητα ζωής και προστατεύει το περιβάλλον (με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα) λόγω σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας (ελαχιστοποίηση καύσης ορυκτών καυσίμων).

ΔΩΜΑ

Δημιουργία κλίσεων -Θερμομόνωση- Φυτεμένο δώμα με EPS

Συστήματα θερμομόνωσης δωμάτων – Φυτεμένα Δώματα

Η ερευνητική ομάδα της  UNISOL δημιούργησε το σύστημα κλίσεων με διογκωμένη πολυστερίνη «EPS INCLINE system”  για να δίνει λύση σε δύσκολα προβλήματα απορροής υδάτων, θερμο-υγρο-μόνωσης παλαιών κτισμάτων, ‘Εξοικονομώ κατ’ οίκον’, φυτεμένων δωμάτων κ.ο.κ.

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μπορεί να προσαρμόσει τις λύσεις αυτές στοπ δικό σας κτίριο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ (ETICS)

ETICS με EPS

Η παγκόσμια πρόταση θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων.

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Μια από τις πρώτες βασικές χρήσεις της διογκωμένης πολυστερίνης είναι ως θερμομονωτικό υλικό στα κτίρια, στο σύνολο σχεδόν των δομικών στοιχείων:

Στοιχεία τοιχοποιίας όλων των τύπων στις εξής περιπτώσεις:

Σε διπλές τοιχοποιίες ανάμεσα στα τούβλα.
Σε επαφή με τον φέροντα οργανισμό (εφαρμογή που κρίνεται τεχνικά και κατασκευαστικά απαράδεκτη επειδή ενδέχεται να δημιουργηθούν «φωλιές» κατά την σκυροδέτηση αφήνοντας ακάλυπτο τον οπλισμό, , με αποτέλεσμα την ταχεία διάβρωση και καταστροφή του.
Φέρουσες τοιχοποιίες κατασκευασμένες με συστήματα ICF (θερμομονωτικά καλούπια οπλισμένου σκυροδέματος από EPS) .
Οπλισμένες τοιχοποιίες πλήρωσης με EPS.
Θερμομονωτικά πανέλα διαφόρων επικαλύψεων.
Θερμομόνωση υφιστάμενων τοίχων εσωτερικά (αδυναμία εξωτερικών επεμβάσεων

Μονές τοιχοποιίες με εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε παλαιές και σε νέες κατοικίες.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 31/2010, προβλέπεται η κατασκευή των νέων κτιρίων και η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σύμφωνα με το πρότυπο του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κτίρια θα πρέπει να καταναλώνουν για ανάγκες ψύξης και θέρμανσης 15 kwh/m2 ανά έτος. Στην αντίθετη περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να καταβάλουν πράσινα τέλη.

Η βέλτιστη λύση που προτείνεται με βάση την διεθνή εμπειρία (80 ~ 85% των εφαρμογών) είναι η εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης EPS.

Close Menu

Unisol Info