Κατασκευή ειδικών τεμαχίων από EPS

Η εταιρία μας συμμετέχει στα έργα ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου με την κατασκευή ειδικών τεμαχίων από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) για πλήρωση φορέων γέφυρας.

Ο σχεδιασμός και η κοπή των τεμαχίων έγινε με την χρήση των σύγχρονων μηχανημάτων παραγωγής μας, στις εγκαταστάσεις μας στο Ρϊο Πατρών

 

Επιστροφή στα ΝΕΑ μας

Δείτε εδώ περισσότερα για τα Ακρόβαθρα και τις Θεμελιώσεις γεφυρών με EPS 

Όταν οι απαιτήσεις αυξάνουν……η UNISOL δίνει λύσεις