Η εταιρεία Unisol Α.Ε. είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας μονωτικών και δομικών υλικών. Παράγει προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) τόσο για θερμομόνωση όσο και για συσκευασία και διακόσμηση.

Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη τόσο πριν όσο και μετά τη πώληση καθώς και με πλήρη πιστοποίηση των προϊόντων της κατά CE η Unisol αποτελεί σημαντικό συνεργάτη και σύμβουλο των επαγγελματιών της οικοδομής και των κατασκευαστικών έργων.

Η εταιρεία μας προσαρμόζεται πάντα στα μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων (N3661/08/2008) και παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.

Κ.ΕΝ.Α.Κ. Κ.ΕΝ.Α.Κ.Νέες Εφαρμογές EPS από την Unisol

Η Unisol εκτός από τα προϊόντα EPS για θερμομόνωση δαπέδων-τοίχων-ορόφων, διακόσμηση και συσκευασία, φέρνει στο χώρο της διογκωμένης πολυστερίνης μια σειρά από νέα προϊόντα που εφαρμόζονται:

Νέα

Building Green Expo 2013
10/1/2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ


<...
Κτιριακές Εγκαταστάσεις UNISOL A.E.
25/4/2012
Εδώ...
ΤΟ 1ο FORUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
2/4/2012
Η εταιρία UNISOL A.E. υποστηρίζοντας κάθε κίνηση με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργεια...Εξωτερική θερμομόνωση


Περισσότερα
Γέμισμα δαπέδων και δημιουργία κλίσεων σε δώματα


Περισσότερα
Θερμομόνωση τοίχων-δαπέδων-ορόφων


Περισσότερα
Συσκευασία τροφίμων - Ειδικά τεμάχια


Περισσότερα
Θεμελίωση


Περισσότερα
Διακόσμηση


Περισσότερα
Ελαφρά επιχώματα δρόμων-γεφυρών


Περισσότερα
                                   


????pa??? ???s?   ??f?a?? ????da   ?S??
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Με συνχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης